پفلت دیابت بارداری

پفلت دیابت بارداری

 

تشخيص ديابت بارداري

در صورتي كه دچار يكي از اين موارد زير هستيد بايد به محض تشخيص بارداري بايد آزمايش انجام گيرد.

– افراد چاق

– افراد با سابقه فاميلي ديابت

– افرادي كه داراي سابقه ديابت بارداري هستند.

– افرادي كه سابقه تولد نوزاد داراي وزن بالا دارند.

-گلوكوزوري (وجود قند در ادرار)

توضحیحات بیشتر در پمفلت ذیل: