پفلت دیابت بارداری

پفلت دیابت بارداری

 

تشخیص دیابت بارداری

در صورتی که دچار یکی از این موارد زیر هستید باید به محض تشخیص بارداری باید آزمایش انجام گیرد.

– افراد چاق

– افراد با سابقه فامیلی دیابت

– افرادی که دارای سابقه دیابت بارداری هستند.

– افرادی که سابقه تولد نوزاد دارای وزن بالا دارند.

-گلوکوزوری (وجود قند در ادرار)

توضحیحات بیشتر در پمفلت ذیل: