بیمارستان خیریه امام هادی علیه الصلوه و السلام

ارزشهای بیمارستان : جلب رضایت خداوند متعال توجه به ایمنی بیمار و جلب رضایت بیمار( بیمارمحوری) اعتقاد به هویت و کرامت انسانی رعایت منشور حقوق بیمار رعایت عدالت دوستدار محیط زیست شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متخصص و متعهد مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها   رسالت بیمارستان: بیمارستان خیریه […]