بیمارستان خیریه امام هادی علیه الصلوة و السلام

ارزشهای بيمارستان : جلب رضایت خداوند متعال توجه به ايمني بيمار و جلب رضايت بيمار( بيمارمحوري) اعتقاد به هويت و كرامت انساني رعايت منشور حقوق بيمار رعايت عدالت دوستدار محيط زيست شایسته سالاری با بکارگیری و تشویق نیروهای متخصص و متعهد مشارکت کارکنان در برنامه ریزی و تصمیم گیری ها   رسالت بیمارستان: بیمارستان خیریه […]