اتاق عمل

ریاست بخش: خانم دکتر الهی متخصص بیهوشی

مسئول بخش: خانم حسینی کارشناس پرستاری

 

اقدامات و فعالیت های انجام شده در رابطه با پاسخگویی به اعمال جراحی:

 • تنظیم برنامه متخصصین و پرسنل توسط مسئولین مربوطه
 • آموزش بدو ورود و ضمن خدمت
 • درخواست و جایگزینی اقلام مصرفی و داروهای لازم طبق فرآیند مربوطه
 • درخواست و جایگزینی تجهیزات پزشکی طبق فرآیند مربوطه
 • ضد عفونی و نظافت کلیه سطوح و وسایل اتاق عمل در هر شیفت – آماده سازی محلول های ضد عفونی، شتسشو پک ست های جراحی و ارسال به CSR و تحویل آن ها
 • هماهنگی با پزشکان و همکاران بخش ها جهت عمل های جراحی
 • آماده سازی اتاق عمل جهت ورود بیماران
 • چک بیماران پذیرش شده و پرونده آنها از نظر آمادگی های قبل از عمل طبق دستور العمل
 • انجام وظایف پرستاران بیهوشی به عنوان پرستار دستیار متخصص بیهوشی، پرستار ریکاوری و پرستار تیم احیا
 • انجام وظایف پرستاران اتاق عمل به عنوان مسئول شیفت، پرستار اسکراب و سیر کولر، پرستار تیم احیا
 • انجام وظایف مامای اتاق عمل هنگام تولد نوزاد، احیای نوزاد، اقدامات مراقبتی ثانویه نوزاد مانند تزریق VK و …، شیردهی در ریکاوری کنترل خونریزی مادر و …
 • انجام وظایف کمک بهیاران و خدمات طبق شرح وظایف اعلام شده
 • آماده سازی بیمار جهت انجام بیهوشی عمومی و یا بی حسی توسط پرستار بیهوشی و مراقبت حین عمل تا انتقال بیمار به ریکاوری
 • آماده سازی وسایل، تجهیزات و داروهای بیهوشی
 • مراقبت از بیماران در ریکاوری از نظر کنترل علایم حیاتی، مانیتورینگ، خونریزی و حفاظت بیمار و… توسط پرستار ریکاوری
 • تحویل بیماران ریکاوری به بخش ها طبق دستور متخصص بیهوشی
 • تحویل نوزادان به بخش ها همزمان با خروج مادر از ریکاوری توسط ماما
 • ثبت بیماران در سیستم HIS
 • تکمیل پرونده بیمار: اوراق اتاق عمل، آمادگی قبل از عمل، گزارش پرستاری، دستورات پزشک، اوراق نوزاد و …
 • ثبت آمار ماهیانه اعمال جراحی و بایگانی در زونکن مربوطه و اعلام به واحد آمار
 • ثبت اندیکاتورهای شیمیایی و میکروبی کنترلی اتوکلاو ها و بایگانی در زونکن مربوطه و اعلام به واحد کنترل عفونت
 • انتقال نمونه های پاتولوژی به آزمایشگاه و ضمیمه در پرونده بیمار و ثبت در دفتر مربوطه
 • و…

مهمترین فعالیت های این بخش:

پذیرش بیماران جهت جهت انجام اعمال جراحی الکتیوو اورژانس زنان و جراحی عمومی

جراحی زنان شامل: سزارین – کورتاژ تشخیصی – کورتاژ تخلیه – لیگاتور (بستن لوله های رحم در واجدین شرایط)

هیستروتومی– هیستروکتومی آبدومینال- هیسترکتومی واژینال – میومکتومی- حذف کیست تخمدان – حذف حاملگی خارج رحمی – حذف کیست بارتولن- کلپورافی قدامی خلفی- روزیون جفت – ترمیم پرینه – لاپاراتومی و …

جراحی عمومی شامل :

کله سیستکتومی – هرنیورافی- حذف توده پستان و زیر بغل – هموروئید کتومی – حذف کیست سنیوس پیلونیدال

سال راه اندازی ۱۳۷۴ مشاحت بخش حدود ۱۷۰ متر مربع (دو اتاق عمل فعال ۱ ریکاوری، سرپرستاری، انبار، اتاق کار ،اتاق اسکراب، اتاق استراحت، رختکن، سرویس بهداشتی پرسنل و راهروهای مربوطه

مسوول گروه بیهوشی: خانم دکتر الهی – مسوول گروه زنان: خانم دکتر آمالی – انجام عمل های جراحی اورژانس در تمام اوقات و شیفت ها – انجام عمل های الکتیو تا پایان شیفت عصر

 

موقعیت فیزیکی : طبقه دوم بیمارستان, سمت راست، انتهای راهرو، در مجاورت زایشگاه

پزشکان زنان و زایمان و پرسنل اتاق عمل بصورت ۲۴ ساعته مقیم هستند

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲

این بخش با ۲ تخت عمل فعال، ۳ تخت ریکاوری فعال و ۹نفر پرستار اتاق عمل، ۸نفر پرستار بیهوشی ،یک ماما،۴کمک بهیار و ۴ نفر خدماتی به صورت ۲۴ ساعته آماده خدمت رسانی به مراجعین محترم است.