لیست پزشکان

لیست پزشکان متخصص درمانگاه زنان و مامایی بیمارستان امام هادی علیه الصلوة السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر آمالی
یکشنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر فغانی
دوشنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر براتیان
سه شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر محمودی نیا
چهار شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر محمودیان
پنج شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر همدانی,خانم دکتر بانوی یا خانم دکتر مشایخی

لیست پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان امام هادی علیه الصلوة السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
همه روزه بجز روزهای تعطیل ۱۱ الی ۱۲ متخصص داخلی آقای دکتر پور اسلامی
شنبه ها ۹ الی ۱۰:۳۰ متخصص کلیه و مجاری ادراری خانم دکتر کاشانی
دو شنبه ها ۹:۳۰ الی ۱۱:۳۰ جراح عمومی آقای دکتر حسینی
سه شنبه ها ۸ الی ۹:۳۰ متخصص چشم خانم دکتر سالاری
سه شنبه ها ۱۵ الی ۱۷ بینایی سنجی آقای ترابی
سه شنبه ها و پنج شنبه ها ۹ الی ۱۰:۳۰ جراح عمومی خانم دکتر پناهی

لیست پزشکان اورژانس و عمومی بیمارستان امام هادی علیه الصلوة السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
همه روزه بجز روزهای تعطیل ۷ الی ۱۴ پزشک عمومی آقای دکتر همتی
همه روزه بجز روزهای تعطیل ۷ الی ۱۴ پزشک عمومی خانم دکتر حقیقی
همه روزه ۱۴ الی ۷ پزشک عمومی آقای دکتر کلانی
به صورت ۲۴ ساعته پزشک عمومی (مسئول فنی) جهت امور اورژانس، ویزیت و تزریقات در بیمارستان حضور دارد.

 

جهت اطلاع از ساعات حضور پزشکان همه روزه از ساعت ۷ الی ۱۹ با شماره ۳۳۶۸۲۶۷۲-۰۵۱ داخلی ۲۳۵یا۲۳۶ تماس حاصل نمایید.


bimarstan1