زایمان ایمن

فعالیتهای این واحد بشرح ذیل می باشد:

الف) برگزاری دوره های آموزشی آمادگی زایمان و ارائه کتاب و cd آموزشی

ب) انجام معاینات دوره ای و صدور گواهی سلامت مادران باردار

ج) انجام زایمان فیزیلوژیک (ایمن)

د) کلینیک شیردهی

 

  • الف) دوره های آموزشی آمادگی برای زایمان در ۸ جلسه برگزار می شود که مادران باردار از هفته ۲۰- ۲۲ بارداری در کلاس ها ثبت نام می نمایند و بصورت گروه بندی دوره ها برگزار می شود.
  • در این کلاس حداکثر ظرفیت     مادر باردار می باشد و می تواند حداکثر یک همراه نیز حضور داشته باشد که با آموزشی که به مادران داده می شود جهت لیبر مادر باردار یاری رسان مادر می باشد و همچنین در هنگام لیبر و زایمان همراه مادر نیز حضور دارد. مادر در صورت تمایل می تواند کتاب و cd  آموزشی مربوط را نیز دریافت نماید.
  • ب) برای تمامی مادران شرکت کننده در دوره های آموزشی در جلسه اول گواهی سلامت مادران باردار صادر می شود که در این فرم مشخصات مارد نتیجه آزمایشات و سونوگرافی مادر می باشد و به پزشک عمومی جهت انجام ارزیابی و معاینه فیزیکی سلامت جسمی و فیزیکی مادران باردار ارجاع می شود و پزشک پس از بررسی بیمار نتیجه مربوطه را در قسمت نتیجه معاینه مطرح می نماید و همکار ماما موظف ست مطابق آن در صورت لزوم مادر را به متخصص ارجاع و پیگیری نماید.
  •  ج) زایمان مادران باردار با شروع دردهای زایمانی و پس از مراجعه و پذیرش در بیمارستان به بخش زایمان ایمن منتقل شده و یک نفر همراه می تواند با مادر باشد و به کمک ۱۸ تکنیک کاهش درد شامل آشنایی با بخش و ماما آب درمانی ورزش با توپ آوارمانی آروماتراپی رلکسشن تصویر درمانی ماساژ درمانی گرما درمانی تکنیک های تنفسی استفاده از گازهای استشاقی و … زایمان نماید. لازم به ذکر است در این بخش از داروها و روش های اینداکشن استفاده نمی شود. بعد از زایمان بعد از دو ساعت کنترل به بخش زنان و مامایی منتقل می شود و همراه وی نیز در کنار او می باشد و مادر می تواند در انتها برگه رضایت مندی آموزش را تکمبل نماید.
  • د) کلینیک شیر دهی :کلیه مادران در بخش زنان و مامایی توسط مامای مخصوص بخش زایمان ایمن سی دی و کتاب آموزشی به مادران تحویل می دهد و در صورتی که مادری پس از زایمان قبل از ترخیص و یا حتی بعد از ترخیص  نیاز به کمک و آموزش شیردهی مجدد دادشته باشد به کلینیک مراجعه می نماید بویژه مادران پرایمی پارک لازم است جهت بررسی وضعیت شیردهی روز سه تا پنج بعد از ترخیص به کلینیک مراجعه نماید و در صورت لزوم از شیردوش برقی برای مادر استفاده شود و شیر دوشیده شده مادر در کیسه های مخصوص ذخیره شده و جمع آوری شده و با آموز ش نحوه نگهداری به مادر تحویل داده می شود و یا تحویل nicu    جهت بانک شیر می شود.

شاخص های بخش:

افزایش درصد زایمان فیزیولوژیک

افزایش درصد برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان

توانمندی سازی مادران جهت شیردهی به نوزادان و رفع مشکلات آنان

مهمترین فعالیت این بخش:

انجام زایمان فیزولوژیک با استفاده از روش های کاهش درد در حین برگزاری کلاس های آمادگی برای زایمان و فعال بودن کلینیک شیردهی و رفع مشکلات شیردهی

توضیحاتی در مورد بخش:

کلیه بیماران در بد ورود به اطلاعا پزشک مقیم رسانده و توسط ایشان ویزیت و معاینه می شوند.

پرسنل در این بخش زایمان ایمن به دو طریق می باشد:

۱- نیروهای ثابت شامل یک ماما و یک کمک بهیار در هر سه شیفت صبح و عصر و شب می باشد.

۲- نیروهای غیر ثابت شامل همکاران مامایی شاغل در زایشگاه و دارای مدرک دوره های زایمان فیزولوژیک ۶۰ ساعته را دارند و به صورت آنکالی در دو شیفت عصر و شب می باشند.

موقعیت فیزیکی : طبقه چهارم بیمارستان, سمت راست ،زایمان ایمن و کلینیک شیردهی

ساعات حضور همه روزه از ساعت ۷ الی ۱۹ و شیفت شب از ساعت ۱۹ الی ۷ صبح

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۳۱۵

تعداد تخت ها و پرسنل:

این بخش داری یک تخت معمولی و ۲ تخت ژینکولوژی

۲ ماما شیفت صبح و شیفت شب و ۳ کمک بهیار است.

ماماهای شاغل در زایشگاه دارای مدرک دوره های زایمان فیزیولوژیک ۶۰ ساعته نیز به صروت آنکال در بخش حضور دارند.

 

زایمان ایمن بیمارستان امام هادی