جراحی عمومی (کلینیک ویژه)

مسئول بخش: سرکار خانم ذبیحی

 

فعالیتهای این بخش:

سرویس دهی و خدمات رسانی و انجام فعالیتهای پرستاری به بیماران جراحی عمومی و جراحی زنان

شاخص ها:

  • ارتقاء سطح کیفی سلامت بیماران
  • ارائه خدمات با کیفیت بالا به بیمارن و مراجعین بدون توجه به سطح فرهنگ و وضعیت مالی
  • پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
  • ارتقاء سطح رضایتمندی بیماران

مهمترین فعالیت این واحد:

کنترل و مراقبت از بیماران جراحی و بستری

توضیحاتی در مورد بخش:

نوع بیماران بستری در بخش شامل بیماران جراحی زنان و جراحی عمومی می باشد,این بخش دارای ۹ اتاق است

 

موقعیت فیزیکی : طبقه چهارم بیمارستان، بخش کلینیک ویژه

شماره تماس: ۳۳۶۸۲۶۷۳-۰۵۱ داخلی ۳۱۱

تعداد تخت ها و پرسنل:

این بخش ۲۲ تخت فعال و ۸ نفر پرسنل ماما ،۸ نفر کمک بهیار و ۲ نفر خدماتی در این بخش به بیماران ارائه خدمت می نماییند.