زنان – زایمان و مامایی

مسئول بخش: سرکار خانم سید آتشی

فعالیتهای این بخش:

  • سرویس دهی و خدمات رسانی و انجام مراقبتهای پرستاری به بیماران جراحی زنان و زایمان های طبیعی
  • بستری و درمان بیماران باردار مبتلا به دیابت و فشار خون حاملگی و یا حاملگی تخت نظر

شاخص های این بخش:

  • ارتقاء سطح کیفی و کمی سلامت مادران و نوزادان
  • پیشگیری از عفونت های بیمارستانی
  • ارتقاء سطح رضایت مندی بیماران و ارباب رجوع
  • ارایه خدمات با کیفیت بالا به بیماران و مراجعین بدون توجه به سطح فرهنگ و وضعیت مالی آنان

مهمترین فعالیت این بخش:

کنترل و مراقبت از بیماران زایمان طبیعی ، بستری و جراحی

توضیحاتی در مورد این بخش:

بخش زنان – زایمان و مامایی بیمارستان دارای ۲۵ تخت فعال می باشد که دو اتاق (۱۴۳ و ۱۴۴) هر کدام ۳تخت که بیماران زایمان طبیعی در آن بستری می شوند

و ۲ اتاق (۱۴۶و۱۵۰) ۴ و ۵ تخته که بیماران سزارینی در آن بستری می شوند , یک اتاق (۱۵۴) ایزوله و چهار اتاق(۱۴۵،۱۵۱،۱۵۲و۱۵۳) خصوصی نیز در این بخش وجود دارد.

موقعیت فیزیکی : این بخش در طبقه سوم بیمارستان مقابل NICU واقع شده است.

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۶۰ و ۲۶۳

این بخش با ۲۵ تخت فعال ۹ نفر پرسنل ماما ،۷ نفر کمک بهیار و ۲نفر خدمه به بیماران خدمت رسانی می کند