درمانگاه ها

زنان و زایمان و کلینیک باروری

داخلی

درمانگاه زایشگاه

قلب و عروق

چشم پزشکی

ارتوپدی

ارولوژی

روان شناسی

جراحی عمومی


لیست پزشکان متخصص درمانگاه زنان و مامایی بیمارستان امام هادی علیه الصلوه السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر آمالی
یکشنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر فغانی
دوشنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر براتیان
سه شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر ظهوریان
سه شنبه ۱۵ الی ۱۷ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر صابری یا خانم دکتر رضا زاده
چهار شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر افتخار زاده
پنج شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر غلامی یا خانم دکتر بانوی

لیست پزشکان درمانگاه تخصصی بیمارستان امام هادی علیه الصلوه السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
همه روزه بجز روزهای تعطیل ۱۱ الی ۱۲ متخصص داخلی آقای دکتر پور اسلامی
شنبه ها ۹ الی ۱۰:۳۰ متخصص کلیه و مجاری ادراری خانم دکتر کاشانی
دوشنبه ها ۸ الی ۹:۳۰ متخصص قلب

 

خانم دکتر جعفری
سه شنبه ها ۸ الی ۹:۳۰ متخصص چشم خانم دکتر سالاری

 

پنج شنبه ها ۹ الی ۱۰:۳۰ جراح عمومی خانم دکتر پناهی

لیست پزشکان اورژانس و عمومی بیمارستان امام هادی علیه الصلوه السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
همه روزه بجز روزهای تعطیل ۷ الی ۱۴ پزشک عمومی آقای دکتر همتی
همه روزه بجز روزهای تعطیل ۷ الی ۱۴ پزشک عمومی خانم دکتر حقیقی
همه روزه ۱۴ الی ۷ پزشک عمومی آقای دکتر کلانی
به صورت ۲۴ ساعته پزشک عمومی (مسئول فنی) جهت امور اورژانس، ویزیت و تزریقات در بیمارستان حضور دارد.

 

جهت اطلاع از ساعات حضور پزشکان همه روزه از ساعت ۷ الی ۱۹ با شماره ۳۳۶۸۲۶۷۲-۰۵۱ داخلی ۲۳۵یا۲۳۶ تماس حاصل نمایید.