جراحی عمومی

جراح عمومی: خانم دکتر پناهی

 

مهمترین فعالیت ها:

  • ویزیت بیماران سرپایی
  • انجام اعمال جراحی سرپایی:
  • برداشتن خال
  • ختنه با رینگ
  • برداشتن میخچه
  • کشیدن ناخن

 

در صورتی که بیماران نیاز به عمل جراحی داشته باشند با اتاق عمل هماهنگ می شود و اعمال جراحی غیر سرپایی نیز در این بیمارستان انجام می شود.

 

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت چپ ،درمانگاه تخصصی

روزهای پنجشنبه ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۸۳