زنان و زایمان و کلینیک باروری

مسئول زنان و زایمان: سرکار خانم دکتر آمالی

سرپرستار بخش: خانم توزنده

 

فعالیت های این بخش:

  • ویزیت بیماران سرپایی
  • انجام پاپ اسمیر
  • انجام مراقبت های دوران بارداری

مهمترین فعالیت های این واحد:

ویزیت بیماران حامله و زنان

لیست پزشکان متخصص درمانگاه زنان و مامایی بیمارستان امام هادی علیه الصلوه السلام

روز هفته ساعت حضور تخصص نام پزشک
شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر آمالی
یکشنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر فغانی
دوشنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر براتیان
سه شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر ظهوریان
سه شنبه ۱۵ الی ۱۷ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر صابری یا خانم دکتر رضا زاده
چهار شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر افتخار زاده
پنج شنبه ۹ الی ۱۳ متخصص زنان و زایمان خانم دکتر غلامی یا خانم دکتر بانوی

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت راست ،کلینیک مامایی

همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت ۷ الی ۱۳

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۶۲