قلب و عروق

متخصص قلب: خانم دکتر جعفری

 

فعالیت های این درمانگاه:

  • ویزیت بیماران سرپایی
  • انجام اکوکاردیوگرافی

 

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت چپ ،درمانگاه تخصصی

روزهای دوشنبه، ساعت ۱۱ الی ۱۴

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۸۳