متخصص داخلی

متخصص داخلی: آقای دکتر پور اسلامی

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت چپ ،درمانگاه تخصصی

همه روزه بجز روزهای تعطیل ساعت ۱۱ الی ۱۲

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۸۳