پزشک عمومی بانوان

خانم دکتر حقیقی

 

همه روزه بجز روز های تعطیل از ساعت ۷ الی ۱۴

 

محل فیزیکی: طبقه اول بیمارستان, کنار درمانگاه تخصصی زنان

تلفن تماس جهت نوبت دهی: ۳۳۶۸۲۶۷۱ داخلی ۲۳۵ و ۲۵۵

 

Dr-haghighi