چشم پزشکی

متخصص چشم: خانم دکتر سالاری 

 

موقعیت فیزیکی : طبقه اول بیمارستان, سمت چپ ،درمانگاه تخصصی

روزهای سه شنبه ساعت ۸ الی ۹:۳۰

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۸۳