سونوگرافی

مسئول بخش: سرکار خانم کاشفی

 

فعالیت های این بخش:

در این بخش سونوگرافی کلیه سونوگرافی های: بارداری، غربالگری، آنومالی اسکن، رحم و ضمائم، کلیه و مثانه، شکم و لگن، نسخ نرم ،سونوگرافی رنگی داپلر، جفت و جنین و بیوفیزیکال و …انجام می شود.

شاخص ها:

مهمترین شاخص موجود مدت زمان انجام سونوگرافی می باشد که بسته به نوع سونوگرافی متفاوت است.

مهمترین فعالیت بخش:

انجام کلیه سونوگرافی ها خصوصا داپلر جفت و جنین.

باتوجه به اینکه بیمارستان , زایشگاه فعال دارد انجام سونوگرافی بارداری در راس قرار دارد.

توضیحاتی در مورد این بخش:

در بخش سونوگرافی علاوه بر انجام کلیه سونوگرافی ها توسط پزشک متخصص بعد از اتمام سونوگرافی ها در شیفت صبح کلیه گرافی ها که نیاز به گزارش دارد توسط پزشک ریپورت می شود.

موقعیت فیزیکی : این بخش در طبقه منهای یک بیمارستان ، سمت راست واقع شده است.

سونوگرافی هر روز به جز روزهای تعطیل از ساعت ۹ الی ۱۲ و عصر ۱۳ الی ۱۴:۳۰ می باشد.

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۹۷

sono