ماموگرافی

مسئول بخش: سرکار خانم کاشفی

 

فعالیتهای این بخش:

در بخش تصویربرداری علاوه بر دستگاه معمولی رادیولوژی دارای دستگاه ماموگرافی نیز می باشد که ماموگرافی از مراجعین انجام می شود.

شاخص ها:

مهمترین شاخص ماموگرافی بررسی توده های خوش خیم و بد خیم در پستان می باشد.

مهمترین فعالیت این بخش:

بررسی و انجام گرافی از هر دو برست در جهت تشخیص و درمان به موقع بیماریهای پستان

توضیحاتی در مورد بخش:

دستگاه ماموگرفی موجود در بیمارستان جدید می باشد و نوع دستگاه پایامه و آنالوگ است و قابلیت تبدیل به دیجیتال را دارد.

موقعیت فیزیکی بخش : طبقه منهای یک بیمارستان در بخش رادیولوژی

انجام ماموگرافی همه روز از ساعت ۷ الی ۱۹ شب در این بخش انجام می پذیرد

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۹۷