رسالت بیمارستان

رسالت بیمارستان:

بیمارستان خیریه امام هادی (علیه الصلوه والسلام) یکی از بیمارستان های عمومی تابع دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد که به ارائه خدمات بهداشتی در مانی موثر و کار آمد برای اقشار بی بضاعت جامعه, زایرین  و روحانیون صرف نظر از توانایی انها در پرداخت هزینه های درمانی منتطبق با استاندار های جهانی و با استفاده از تجهیزات و فن آوری های نوین , نیروی انسانی کار آمد در چهار چوب ارزش های اخلاقی و اسلامی با هدف افزایش رضایت مندی ور ایمنی بیمار از طریق بهبود مستمر کیفیت می پردازد.

resalat