سامانه پیشنهادات

مشورت ، همفکری و ارائه پیشنهادها در اصلاح امور و افزایش بهره وری بسیار مؤثر است .

یک پیشنهاد کوچک ممکن است تحول بزرگ ایجاد کند .

فرم پیشنهاددهی

مشخصات پيشنهاد دهنده

 

پیشنهاد

 

شرح وضعيت موجود:

 

شرح پيشنهاد اصلاحي:

 

سوال امنیتی

 

در صورت داشتن هر گونه سوال در روزهای اداری از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ با داخلی ۳۱۸ واحد بهبود کیفیت جناب آقای رضایی تماس حاصل نمایید.