سامانه پیشنهادات

مشورت ، همفكري و ارائه پيشنهادها در اصلاح امور و افزايش بهره وري بسيار مؤثر است .

يك پيشنهاد كوچك ممكن است تحول بزرگ ايجاد كند .

فرم پيشنهاددهي

مشخصات پيشنهاد دهنده

 

پیشنهاد

 

شرح وضعيت موجود:

 

شرح پيشنهاد اصلاحي:

 

سوال امنیتی

 

در صورت داشتن هر گونه سوال در روزهای اداری از ساعت ۷:۳۰ الی ۱۲:۳۰ با داخلی ۳۱۸ واحد بهبود کیفیت جناب آقای رضایی تماس حاصل نمایید.