حوزه ریاست

ریاست بیمارستان: دکتر سید علینقی همتی مقدم

حوزه فعالیت:

کنترل تمام بخشهای درمانی و اداری بیمارستان

مهمترین فعالیت:

نظارت عالیه بر تمام بخش ها و واحد های بیمارستان

riyasat1

تماس با ریاست:

موقعیت فیزیکی, طبقه همکف, اتاق پزشک کشیک

ساعات حضور همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت ۷ الی ۱۴

شماره تماس؛ ۳۳۶۸۲۶۷۲