حراست (انتظامات)

مسئول واحد: آقای عیسی دارابی

 

فعالیت های این واحد:

  • اطلاع رسانی به موقع از وضعیت مرکز به مراجع ذی صلاح
  • حفاظت اماکن, تاسیسات و تجهیزات
  • حفاظت از پرسنل
  • حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی
  • همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورتهای موثر

مهمترین فعالیت این واحد:

  • کنترل عبور و مرور
  • مراقبت از ساختمان و مبارزه با سرقت
  • گزارشات مکرر به مدیریت

توضیحاتی در مورد واحد:

این بخش شامل تجهیزات اداری، تجهیزات حفاظتی شامل دوربین ها، مانیتورینگ دوربین ها، تجهیزات ارتباطی شامل بیسیم ها و… است

موقعیت فیزیکی : طبقه همکف بیمارستان, روبروی درب ورودی

حضور به صورت ۲۴ ساعته هفت روز هفته

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۳ داخلی ۲۳۵ و ۲۳۶