طرح تکریم ارباب رجوع

takrim1takrim2
دولت برای افزایش سطح رضایت مردم از خدمات دولتی (درمانی) طرحی موسوم به طرح تکریم ارباب رجوع را راه اندازی مونده و دستگاه های دولتی را ملزم به اجرای آن نموده است.

 

در این راستا کمیته طرح تکریم بیمارستان امام هادی(ع) اقداماتی را انجام داده است که اهم ان به شرح ذیل می باشد:

تشکیل و راه اندازی کمیته تکریم ارباب رجوع به منظور ارتقا سطح خدمات ارایه شده به مراجعین

تقویت و توسعه برنامه جمع اوری نظرات ارباب رجوع و پیگیری موارد شکایات ایشان

نصب تابلو راهنما در ورودی بخش ها و واحد ها

در اختیار گذاشتن شرح وظایف پرسنل مربوطه

نصب تابلوی منشور حقوق بیمار در ورودی کلیه بخشها

نصب تابلوی منشور حقوق کارکنان در ورودی کلیه بخشها

در اختیار گذاشتن فرم نظر سنجی به ارباب رجوع به منظور ارایه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود

راه اندازی واحد رسیدگی به شکایات ارباب رجوع

راه اندازی سایت اینترنتی بیمارستان

تهیه و نصب پرده بین تختهای بستری در کلیه بخشهای بیمارستان و درمانگاه

اجرای قوانین طرح انطباق جهت رفاه حال بیماران

تشکیل جلسات ماهیانه کمیته طرح تکریم ارباب رجوع (ده جلسه در طول سال)

تهیه و تکثیر پمفلت اطلاعات و مقررات بیمارستان و اریه به کلیه بیماران و همراهان

نصب خطوط راهنما در طبقه همکف ،زیرزمین و بخشهای بستری

ارایه خدمات مددکاری به بیماران بی بضاعت از جمله تخفیف هزینه درمان از طرف واحد مددکاری و خیریه بیمارستان

برگزاری کلاسهای آموزشی (شیر دهی، زایمان بدون درد،….)جهت مراجعین به درمانگاه های زنان

وجود دستگاه خود پرداز بانک رفاه  جهت اریه خدمات بهتر

تهیه اتیکتهای مخصوص نام جهت پرسنل واحدهای بالینی و درمانی

افزایش تعداد آبسردکن ها (محوطه، درمانگاه و بخشها)