معاون بیمارستان

معاون بیمارستان: جناب آقای سید محسن شجاعیان

 

مهمترین فعالیت ها:

 • برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت در ارئه خدمات طبق سنجه های بیمارستان
 • ارائه و کنترل نحوه پیشرفت برنامه های راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت در حوزه های اداری و درمانی و کلینیک و پاراکلینیک
 • اجرای مصوبات ابلاغی از طرف هیئت مدیره و اعلام گزارش
 • نظارت بر نحوه عملکرد واحدهای تابعه در قالب ارزیابی دوره ای
 • برگزاری جلسات مداوم با واحدهای تخصصی و فنی بمنظور پیشبرد نقشه راه مرکز
 • دریافت گزارشات میدانی بمنظور رفع مشکلات و درخواستهای روزانه واحدهای تابعه و همچنین رسیدگی به مشکلات کارکنان بصورت موردی در زمان مراجعه و در صورت لزوم ارائه به هیئت مدیره محترم
 • افزایش انگیزه کاری در کارکنان بابررسی و اجرای راهکارهای تشویق و ترغیب ، کمیته های رفاهی ،ورزشی و …
 • ایجاد تعامل و همکاری هدفمند بین واحد های تابعه
 • پیاده سازی مصوبات درمانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
 • غربالگری دوره ای نحوه رضایت ارباب رجوع از ارائه خدمات و کارکنان بیمارستان از مجموعه امکانات موجود اعمم از حقوق و دستمزد – کمیته رفاهی- کمیته انضباطی و …
 • تقویت واحد بهبود کیفیت بمنظور برگزاری کلاس های آموزشی ضمن خدمت، آموزش و کنترل سنجه های هر واحد طبق دستور العمل های وزارتی
 • ارتقاء و تقویت واحد IT بمنظور آموزش ICDL به کارکنان ذینفع و افزایش سطح بهره وری و آگاهی از سیستم HIS توسط کاربران
 • بررسی دقیق کلیه واحدهای تابعه بصورت تفکیک از نظر درآمد و هزینه شامل بخشهای درمانی، کلینیک، پاراکلینیکی و …
 • تبلیغات رسانه ای – محیطی و میدانی در رابطه با امکانات و نحوه خدمات رسانی بیمارستان

 

 

تماس با معاون بیمارستان:

موقعیت فیزیکی, طبقه همکف, مقابل پذیرش

ساعات حضور همه روزه بجز روزهای تعطیل از ساعت ۷ الی ۱۳

شماره تماس؛ ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۰۳