تعرفه های بستری

تعرفه های علی الحساب حق العلاج (قیمت ها به ریال)

نوع خدمت درمانی

با بیمه

آزاد *

زایمان طبیعی رایگان ۵،۵۰۰،۰۰۰
زایمان ایمن ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۹،۰۰۰،۰۰۰
سزارین ۷،۰۰۰،۰۰۰ ۱۵،۰۰۰،۰۰۰
یک شب اقامت در بخش مراقبت های ویژه نوزادان – NICU ۳،۵۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰

  • اتباع خارجی بدون بیمه معتبر با قیمت آزاد محاسبه می شوند.
  • قیمت ها علی الحساب بوده و زمان ترخیص بیمار قیمت دقیق محاسبه می شود.
  • برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید ۰۵۱،۳۳۶۸۲۶۷۱ داخلی ۲۹۱و ۲۹۶

هزینه زایمان در بیمارستان امام هادی مشهد – هزینه سزارین در بیمارستان امام هادی مشهد