رنگ بندی یونیفرم پرسنل

مراجعین محترم :
جهت آشنایی شما عزیزان با رده های شغلی کارکنان و پرسنل بیمارستان امام هادی علیه الصلوه والسلام با رنگ بندی یونیفرم ایشان خدمت شما معرفی می شوند