بهداشت حرفه ای و طب کار

واحد بهداشت حرفه ای و طب کار بیمارستان امام هادی(ع)

مقدمه:

انسانها بنا به گونه‌اي كه كارو پيشه‌اي كه در زندگي بر‌مي‌گزينند، با برخي از عوامل زيان ‌آور در تماس خواهند بود به گونه‌اي كه اگر عوامل زیان آور از حد مجاز فزوني گيرد، قادر هستند آسيب‌ هاي شغلي را سبب شده و از توانمندي نيروي كار بكاهند. براي پيشگيري از بروز اين گونه مشكلات و حفظ تندرستي شاغلين، بهداشت حرفه ‌اي و طب كار راهكاري كارآمد است . در اين زمينه همه مسائل بهداشتي، پزشكي و ايمني گروه هاي مختلف شغلي در بيمارستان مورد مطالعه و بررسي قرار مي‌ گيرد و همواره تلاش بر اين است كه از تاثير سوء تمام عوامل آسيب‌زا، زيست شناختي و ارگونوميك بر فرد جلوگيري شود. در اين زمينه كوشش‌ ها به سوي پيشگيري از بيماري ‌هاي شغلي و حوادث ناشي از كار جهت يافته‌اند زيرا باور براين است كه بيشتر بيماري‌هاي شغلي اگر درمان شدني نباشند سخت درمان بوده و تا پايان زندگي گريبانگير فرد خواهد بود، پس بايسته است پيش از آن كه فرد به اين گونه مشكلات دچار شود، اقدام‌ هايي جهت پيشگيري از بروز آنها صورت پذيرد. براين اساس واحد بهداشت حرفه‌ اي و طب كار بيمارستان با توجه به برنامه ها و فعاليت‌ هاي خود از جمله  شناسايي و ارزيابي عوامل زيان ‌آور محيط كار و انجام معاينات پزشكي و ارائه‌ آموزش‌ هاي لازم و … در جهت تحقق سلامت حرفه‌اي پرسنل گام بر‌مي دارد .

تعریف بهداشت حرفه ای:

بهداشت حرفه اي عبارتست از علم و هنر تامين بالاترين سطح سلامت نيروي كار، حفظ و ارتقاي سلامتي آنان و حفظ سرمايه از طريق ايجاد محيط كار سالم، انتخاب كارگر مناسب براي هر كار، تطبيق كار با مقتضيات روحي و جسمي كارگران، پيشگيري از حوادث و بيماريهاي شغلي و غير شغلي، آموزش بهداشت فردي و مسائل مربوط به كار،تشخيص زودرس و درمان بيماري ها، و توجه به مسائل و مشكلات كارگران همه مشاغل و افراد وابسته به آنان به گونه اي كه هر كارگر قادر باشد با برخورداري از حداكثر سلامتي و رفاه، فردي موثر براي اجتماع باشد .

اهداف بهداشت حرفه اي :

تامين و ارتقاء بهداشت و سلامت جسمي، رواني و اجتماعي شاغلين

پيشگيري از بيماري‌ها و حوادث ناشي از كار

تطابق شرايط كار با انسان به منظور كاهش اثرات و ابزار كار بر سلامت انسان.

 

تاریخچه :

در بهمن سال ۱۳۹۲کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار در بیمارستان تشکیل و واحد بهداشت حرفه ای و طب کار فعالیت خود را آغار نمود.و اجرای وظایف مربوط به واحد بهداشت حرفه ای و طب کار را به عهده گرفت.

آشنایی با واحد:

این واحد در راهرو اصلی بیمارستان در طبقه ۱ واقع می باشد و در حال حاضر با یک کارشناس بهداشت حرفه ای به ارائه خدمات مربوطه می پردازد.

کارشناس مسئول واحد :

مهندس جعفر خوش آبی

کارشناس مهندسی بهداشت حرفه ای

شماره تماس: ۰۵۱۳۳۶۸۲۶۷۱

داخلي : ۲۶۷

khoshabi-ok

شرح فعالیت ها:

واحد بهداشت حرفه ای و طب کار به منظور حفظ ,  نگهداری و ارتقاء سطح سلامت شاغلین , بهسازی محیط های کار و کاهش مخاطرات فعالیت می نماید. برنامه ریزی جهت نظارت بر شرایط محیط های کار , ارزیابی و اندازه گیری عوامل آلاینده محیط کار (شیمیایی , فیزیکی , ارگونومی و…) و استاندارد سازی محیط های کار همچنین مدیریت سلامت شاغلین با انجام معاینات بدو استخدام و دوره ای و ارتقای سطح آگاهی گروههای هدف از اهم فعالیت های سلامت محیط و کار این واحد می باشد.

تجهیزات :

 تجهیزات این واحد در دو دسته طبقه بندی می شوند تجهیزات تخصصی و تجهیزات اداری.

این واحد در حال حاضر تجهیزات تخصصی ندارد و برای ارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار که نیاز به تجهیزات تخصصی داشته باشد , برون سپاری می شود.