رختشویخانه

مقدمه :

رختشویخانه :

 • یکی از بخش های مهم بیمارستان بوده و از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد و باید افراد دوره دیده در این قسمت کار کنند.
 • از نظر نور، تهویه و فضای کافی برخوردار باشد.
 • تفکیک البسه آلوده، شستشو با ماشین لباسشویی مناسب و ضدعفونی و خشک کردن به روش مناسب انجام گیرد. کف و دیوارها قابل شستشو و از سیستم مناسب جمع آوری فاضلاب برخوردار باشد.

 

معرفی واحد :

وظیفه کلی: شست وشوی لباس بیماران،البسه مورد استفاده در اتاق عمل،پتو،شستن(در مواقع لزوم)لباس پرسنل و…

توجه: در بخش لنژری قسمت دیگری به نام خیاط خانه نیز بایستی فعالیت داشته باشد که وظیفه اصلی آن دوخت،تعمیر لباسهای پرسنل،روپوش پزشکی و گان اتاق عمل می باشد.که در این بیمارستان بدلیل کمبود فضا  داخل لنژ نیست در خارج از بیمارستان این کار صورت می گیرد .

شرایط احراز شغل: جهت احراز این شغل تحصیلات دانشگاهی مطرح نمی باشد

در قسمت خیاط خانه ،شاغلان .حتما بایدمدرک دیپلم خیاطی را دارا باشند.در این بیمارستان نیروی قدیمی می باشد وفاقد این مدرک می باشند .وخیاط خانه در خارج از بیمارستان می باشد .

توجه:در هنگام آغاز کار،۲۰روز پرسنل آموزش می بینند.

شرایط استخدام:  پرسنل این بخش استخدام قراردادی هستند وروزمزد می باشند.

ارتباطات واحد : این بخش به طور مستقیم با امور اداری در ارتباط می باشد.

دستورالعمل ها:دستورالعمل های این بخش داخلی است. ودستورالعملی که توسط واحد بهداشت تهیه شده وبر روی دیوار نصب شده است .وساعت دریافت وتحویل البسه نیز بر روی درب نصب شده است .

مراحل در خواست پارچه(گان)یا لباس بخش ها ،از بیمارستان:

درخواست بخش            ارائه به خدمات پرستاری             در خواست امور اداری به

انبار                       اجرای در خواست توسط انبار                    تحویل درخواست به خیاط

تحویل گانها به انبار       دریافت رسید از کمک بهیاروتحویل گانها طبق درخواست گانها .     

 

langery langery1

مراحل تامین وسایل مورد نیاز لنژری از بیمارستان :

نوشتن درخواست توسط مسئول لنژ          تایید توسط مسئول واحد بهداشت محیط        در خواست به امور مالی جهت تاییدیه نهایی از نظر مالی           درخواست از تدارکات برای خرید       خریدتوسط مامور خرید                 تحویل به لنژری.

سلسله مراتب انجام کار به ترتیب:

مراحل انجام کار:

تفکیک البسه ،  شستن لباس،آبگیری ،خشک کردن، بسته بندی وفرستادن البسه تمیز بهCSR(اتاق عمل وزایشگاه)و سایر بخش ها .

 

جداسازی فضای فیزیکی در رختشویخانه :

در لاندری بایستی جداسازی منطقه ای به خوبی صورت گرفته باشد تا از کنترل عفونت به صورت خود بخودی بهرمند گردید .

 

منطقه تمیز :

 

 • منطقه تمیز که البسه بعد از شستشو در آن قرا می گیرندو قفسه بندی در این بخش می باشد والبسه هر بخش بعد از شمارش جداسازی می گردد .
 • با کفش جداگانه وتمیز وارد این منطقه باید شد .
 • در این قسمت درب فیکس می گردد واز طریق دریچه البسه تحویل کادر درون بخشی می شود .
 • میز تا زنی البسه ودستگاه وکوئوم البسه نیز در این بخش قراردارد .

منطقه کثیف یا آلوده :

 • منطقه کثیف که در این بخش البسه آلوده وشسته نشده قرار دارد البته قبلا تفکیک سازی البسه صورت گرفته است .
 • در این قسمت سفتی باکس وجود دارد که در صورت مشاهده وسایل تیز وبرنده  در البسه در آن قرارگیرد .

 

 • سبدهای که البسه جداشده درون آن واقع شده ومتعلق به قسمت کثیف می باشند .
 • فاضلاب روی کنترل شده جهت عبور مایعات اضافی ویا برای شستشویی محل آلوده تعبیه شده است.
 • سطل زباله عفونی وغیر عفونی در این بخش واقع شده جهت دفع وسایل غیر قابل استفاده ویا کیسه های پاره شده ویا فراموش شدن وسایل اضافی داخل البسه که بایستی دور ریخته شوند .
 • در این قسمت مسئول لنژ ملبس به روپوش ،دستکش محکم ،عینک ،چکمه و شلوار مخصوص کار می شود .
 • داخل شدن در این بخش با دمپایی بدلیل شرایط آلوده محیط  ممنوع می باشد .

حمام وسرویس بهداشتی :

 • وجود حمام وسرویس بهداشتی در لنژری الزامی می باشد وضرورت حمام این است تا فرد مسئول بعد از پایان کار از آن استفاده نموده واز انتقال آن به منزل یا هر مکانی پس از کار خوداری نماید و همچنین وسایل داخل حمام بایستی فقط مطلق به خود فرد باشد .

منطقه قرار گیری ماشینهای  شوینده :

اصولا بایستی از ماشین های استفاده شود که دو در داشته باشند تا از یک طرف البسه کثیف وارد واز طرف دیگر البسه تمیز خارج شوند  و وارد ماشین آبگیر شوند.منطقه جدا باشد ترجیحا بهتر است در این بیمارستان بدلیل کمبود جا این امکان وجود ندارد .  .

منطقه قرار گیری خشک کن های البسه واتو :

منطقه قرار گیری خشک کنها واتو بایستی کاملا تمیز وجدا از ماشینها باشند. وهمچنین ترالی های انتقال البسه کاملا تمیز وبهداشتی باشند .

حمل ونگهداری البسه در لنژری :

بایستی برای البسه کثیف وتمیز از دو نوع کانتینر استفاده شود. از کانتینرها مراقبت شود تا در اسرع وقت شسته شوند ودر صورت پارچه ای بودن کانتینر قسمت پارچه ای باز شود وشسته شود.کانتینر الوده به مواد دفعی خونی وترشحات با آب ژاول ۱۰ درصد شسته شوند .فعلا در این بیمارتان از بین های چرخ دار پلاستیکی استفاده می شود

وسایل موجود(دستگاه ها در این بخش):

۱عدد اتو پرس جهت لباس کارکنان

۳عددماشین لباسشویی : یک عدد لخته گیراتوماتیک (۵۰ کیلویی ) – یک عدد لخته گیر دستی (۵۰ کیلویی )یک عدد ماشین غیر عفونی (۲۵ کیلویی)

۲عدد خشک کن(۳۰ کیلویی)

تعمیر دستگاه ها توسط پیمانکار صورت می گیرد(این پیمانکارها قرارداد یکساله دارند ودر صورت بروزمشکل این بخش به طور مستقیم با آنها تماس برقرار می کند.)

سبد پایه دار  جهت حمل البسه تمیز ۶ عدد

سبد جهت البسه کثیف  ۶ عدد

وسایل حفاظت فردی واحد :

۱– چکمه، ماسک، لباس مخصوص(روپوش وشلوار )، دستکش و عینک محافظ .

 • پوشیدن دمپایی سفید وتمیز در قسمت تمیز واحد
 • پوشیدن چکمه در قسمت آلوده

 

تعداد نیروی انسانی:

مسئولیت این واحد بر عهده کارشناس بهداشت محیط می باشد .

۳ نفر فعال در بخش لنژری : دو نفر مسئول شیفت و ۱ نفر پک کننده البسه می باشند .

شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط در این واحد :

۱-هماهنگی و اقدام در جهت تشکیل کمیته بهداشت و کنترل عفونت بیمارستان و شرکت فعال در آن و پیگیری مصوبه های مربوطه .

۲- تهیه و تدوین مطالب بهدا شت عمومی برای کارکنان رده های مختلف. آموزشی و تشکیل جلسات آموزشی مرتبط با بهداشت محیط

۳- نظارت و مداخله در عقد قراردادهای خدماتی بیمارستان و مطالبه کارت معاینه پزشکی ، کارت معاینه کارگری و گواهینامه آموزش بهداشت عمومی پرسنل مشمول قانون .

۴- نظارت و کنترل دائم برامور مربوط به رختشویخانه و رعایت کلیه نکات ایمنی و بهداشتی ازنظر تفکیک البسه عفونی از غیرعفونی درهنگام شستشو و استفاده از دستگاه های شوینده اتوماتیک ومواد پاک کننده مناسب ونهایتا” ضدعفونی و اطوکشی البسه بخش عفونی و آلوده .( توضیحا” درکاربرد موادضدعفونی کننده بایستی دقت لازم درانتخاب نوع آن و میزان مجاز بعمل آید تا خرابی دستگاهها و البسه را سبب نشود . )

۵- ارتباط مستمر با  کمیته ارزیابی و نظارت  کارشناسان معاونت های بهداشت و درمان درهماهنگ کردن فعالیتهای اجرایی و دستورالعملها واقدامات نظارتی دربیمارستان و تهیه گزارش رفع نواقص با توجه  به فیدبکهای ارسالی معاونت های مربوطه.

۶- ثبت و ضبط اقدامات و مکاتبات اداری و تشکیل بایگانی درست ومنظم به نحوی که روند فعالیتها و پیگیری امور بدین طریق کاملا” قابل دسترسی و مشهود باشد . ( مستند سازی )

۷- نظارت بر ایمنی و مشارکت فعال در کاهش سوانح و صدمات داخل بیمارستان ازجمله پوشش پنجره ها ، وسایل اطفاء حریق و سیستم های هشداردهنده ، مهار کپسولهای طبی و . . .

در این بخش ۳ پرسنل مشغول به کار هستند.

شیفت های کاری:

۲نفر به صورت تک شیفت (آقایان محمد خداشناس – مجید عبدالهیان )

۱نفر به صورت نیمه وقت یعنی از ساعت ۹-۱۱و ۴-۷مشغول به کاربسته بندی البسه می باشند  .(نیروی خدماتی با تعویض البسه )

نمونه شرح وظایف کارکنان لنژی :

۱- آبشویی ،خشک شویی ، تنظیف ولکه گیری البسه وپارچه های مختلف نظیر ،شلوار ، کلاه ، روپوش ،ملحفه ،پرده ،پتو و انواع پارچه های قواره ای اعم از ضخیم ویا ظریف با ماشین های خود کار ونیمه خود کار نظیر خشک شویی ،رختشویی

۲- شستشو و ضد عفونی نمودن البسه وپارچه های مخصوص

۳- اطو کشی البسه با اتوپرس

۴- جمع آوری وتا کردن وبسته بندی البسه وپارچه های شسته واطوشده

۵- تنظیف ونگهداری تجهیزات و وسایل ولوازم رختشوی واطو کشی

۶- در خواست ودریافت وسایل ولوازم مورد نیاز

۷- انجام سایر امور مربوطه

 

مراجعین این واحد:

کلیه بخش های بیمارستانی طبق جدول ذیل است .

نام بخش
اتاق عمل درمانگاه زنان سونوگرافی زایمان ایمن
زایشگاه درمانگاه عمومی آزمایشگاه فیزیوتراپی
نوزادان دندانپزشکی حجامت مردان  
بخش خصوصی چشم پزشکی حجامت زنان  
بخش جراحی زنان رادیولوژی اورژانس