تدارکات و انبار

 

انبار مرکزی بیمارستان با مساحتی حدود ۱۵۰ متر در طبقه منهای یک بیمارستان واقع شده است که از دو بهش تشکیل شده است:

۱- انبار چیدمان

۲- انبار ذخیره

کالاهای موجود در انبار به تفکیک گروههای ذیل طبقه بندی شده اند:

۱- گروه بیمارستانی

۲- گروه لوازم التحریر

۳- گروه ملزومات عمومی

۴- گروه تاسیسات

anbar

مسئول انبار: جناب آقای جابر

کارمند انبار: آقای خانی

تلفن: ۳۳۶۸۲۶۷۱ داخلی ۲۵۹ و ۲۶۵

قسمت اداری انبار در قسمت ورودی انبار قرار دارد.