فناوری اطلاعات

معرفی واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوري اطلاعات بیمارستان امام هادی علیه السلام  در زمینه های نرم افزار – سخت افزار و شبکه مشغول می باشد.

ساختار و فضای فیزیکی

این واحد دارای دپارتمان اداری و مرکز سرور که در طبقه اول، روبروی مدیریت اداری مالی واقع میباشد.

ساعات کاری

ساعات اداری ۸ الی ۱۹:۳۰ ، ایام تعطیل به صورت آنکال و دورکاری

شماره تماس: ۳۳۶۸۲۶۷۱-۰۵۱ داخلی ۲۲۵

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

گواهی نامه ها:

گواهی نامه ارزیابی عملکردی نرم افزار های سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

HIS

گواهی نامه مطابقت با استاندارهای سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)

sepas

ارائه خدمات مورد نياز:

ارائه خدمات در واحدهاي تابعه در زمينه نرم افزار و سخت افزار رايانه اي و مطالعه و بررسي مستمر براي شناسايي نيازهاي بیمارستان، طراحي و اجراي نظامهاي اطلاعات مديريت با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي مناسب، بررسي و ارزشيابي عملكرد نظامهاي رايانه اي موجود و طراحي و اجراء روشها و مراقبت و نظارت بر اجراي برنامه هاي رايانه اي.

− مطالعه وارزيابي پيشرفتهاي حاصله در زمينه فناوري سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقاي سطح كارايي واحد مربوط

− ارائه نظرهاي مشورتي درمورد سيستم طرح شده به مراجع زيربط

− بررسي وتاييد تقاضاهاي رسيده از نقطه نظر فني وامكانات موجود براي ارائه خدمات مربوط.

− اظهار نظر درمورد سيستمهاي طراحي شده با امكانات سخت افزاري ونرم افزاري موجود.

− پيش بيني احتياجات واحد سازماني در زمينه نيروي انساني ،تجهيزات و تسهيلات مورد نياز واقدام درجهت تامين آنها

− اجرا وبكارگيري آخرين يافته هاي فن آوري اطلاعات به منظور ارتقاي توانمندي واحد مربوطه .

− نظارت بركاربرد مناسب فناوري اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وري سيستم.

− پيش بيني آموزشهاي لازم درخصوص فناوري اطلاعات (IT) وبرنامه ريزي مشخص در اين زمينه به منظور ارتقاي توان تخصصي كاركنان واحد مربوط.

− برنامه ريزي لازم در خصوص نگهداري واستفاده بهينه از امكانات.

− شركت در كميسيونهاي و سمينارهاي مربوطه.

− مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحي وپياده سازي سيستمهاي كاربردي.

− اظهار نظر درخصوص نوآوريها وطراحيهاي جديد فن آوري اطلاعات.

− تهيه گزارشات مورد نياز براي مقام بالاتر.

− انجام سايرامور مربوط.

وظايف، اختيارات و مسئوليت ها

الف – نرم افزار

مطالعه، طراحي و پياده سازي نرم افزار هاي كاربردي

 نصب، راه اندازي و آمــــــوزش نرم افزارهاي كاربردي تدوين شده

 نصب، راه اندازي و آموزش كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي پياده سازي شده

 شناسايي و تشخيص نيازهاي نرم افزاري از طريق مطالعه سيستماتيك و مستمر و تهيه و تدوين گزارشهای تحليلي همراه با ارائه راه حلهاي اجرايي

 ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري و رفع اشكال و به روز رساني برنامه هاي نرم افزاري در دست اجرا

بررسي نيازهاي نرم افزاري مورد نياز واحدهاي مختلف و ارائه نظارت مشورتي براي خريد يا سفارش خريد آنها

تهيه و حفظ و نگهداري مستندات نرم افزارهاي طراحي يا خريداري شده به منظور مراقبت و پشتيباني بهتر از سيستمهاي در دست اجراء

تهيه تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي براي مديران، كارشناسان و عموم كاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رايانه اي

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران

ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها

رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

ب  شبكه

ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

ارائه خدمات پشتيباني در زمينه نگهداري برنامه هاي نرم افزاري در دست اجراء

راه اندازي سرور هاي مور نياز واحد

پشتيباني شامل رفع مشكلات احتمالي سرور و تهيه نسخ پشتيبان

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي موجود.

برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه بیمارستان طبق فرآيندهاي موجود

حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

ج – سخت افزار

بررسي نيازهاي سخت افزاري مورد نياز واحدها و تشخيص و تعيين چگونگي رفع نيازها با استفاده از امكانات موجود و ارائه نظارت كارشناسي براي خريد يا سفارش خريد آنها

نصب و راه اندازي سخت افزار مورد نياز كاربران و كارشناسان براي استفاده از نرم افزارهاي طراحي شده

ارائه خدمات پشتيباني فني براي نگهداري و تعمير تجهيزات و وسايل سخت افزاري به طور مستقيم از خدمات متمركز و ياخدمات فني خارج از بیمارستان

تهيه، نصب و پشتيباني كليه تجهيزات فعال و غير فعال

تهیه شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها

 د- وب سایت

طراحی Web Site برای تمام بخشهای با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی ریاست

بروزرسانی صفحات وب سايت

طراحی فرمهاي و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website

 ه- آموزش

مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT

شرکت فعال در برنامه های آموزشی

آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق سرور آفلاین