فناوری اطلاعات

معرفی واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات بیمارستان امام هادی علیه السلام  در زمینه های نرم افزار – سخت افزار و شبکه مشغول می باشد.

ساختار و فضای فیزیکی

این واحد دارای دپارتمان اداری و مرکز سرور که در طبقه اول، روبروی مدیریت اداری مالی واقع میباشد.

ساعات کاری

ساعات اداری ۸ الی ۱۹:۳۰ ، ایام تعطیل به صورت آنکال و دورکاری

شماره تماس: ۳۳۶۸۲۶۷۱-۰۵۱ داخلی ۲۲۵

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

فن آوری اطلاعات

گواهی نامه ها:

گواهی نامه ارزیابی عملکردی نرم افزار های سیستم اطلاعات بیمارستان (HIS)

HIS

گواهی نامه مطابقت با استاندارهای سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران)

sepas

ارائه خدمات مورد نیاز:

ارائه خدمات در واحدهای تابعه در زمینه نرم افزار و سخت افزار رایانه ای و مطالعه و بررسی مستمر برای شناسایی نیازهای بیمارستان، طراحی و اجرای نظامهای اطلاعات مدیریت با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهای مناسب، بررسی و ارزشیابی عملکرد نظامهای رایانه ای موجود و طراحی و اجراء روشها و مراقبت و نظارت بر اجرای برنامه های رایانه ای.

− مطالعه وارزیابی پیشرفتهای حاصله در زمینه فناوری سخت افزار ونرم افزار به منظور ارتقای سطح کارایی واحد مربوط

− ارائه نظرهای مشورتی درمورد سیستم طرح شده به مراجع زیربط

− بررسی وتایید تقاضاهای رسیده از نقطه نظر فنی وامکانات موجود برای ارائه خدمات مربوط.

− اظهار نظر درمورد سیستمهای طراحی شده با امکانات سخت افزاری ونرم افزاری موجود.

− پیش بینی احتیاجات واحد سازمانی در زمینه نیروی انسانی ،تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز واقدام درجهت تامین آنها

− اجرا وبکارگیری آخرین یافته های فن آوری اطلاعات به منظور ارتقای توانمندی واحد مربوطه .

− نظارت برکاربرد مناسب فناوری اطلاعات درواحد مربوطه به منظور بهره وری سیستم.

− پیش بینی آموزشهای لازم درخصوص فناوری اطلاعات (IT) وبرنامه ریزی مشخص در این زمینه به منظور ارتقای توان تخصصی کارکنان واحد مربوط.

− برنامه ریزی لازم در خصوص نگهداری واستفاده بهینه از امکانات.

− شرکت در کمیسیونهای و سمینارهای مربوطه.

− مطالعه واظهار نظر در خصوص طراحی وپیاده سازی سیستمهای کاربردی.

− اظهار نظر درخصوص نوآوریها وطراحیهای جدید فن آوری اطلاعات.

− تهیه گزارشات مورد نیاز برای مقام بالاتر.

− انجام سایرامور مربوط.

وظایف، اختیارات و مسئولیت ها

الف – نرم افزار

مطالعه، طراحی و پیاده سازی نرم افزار های کاربردی

 نصب، راه اندازی و آمــــــوزش نرم افزارهای کاربردی تدوین شده

 نصب، راه اندازی و آموزش کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای پیاده سازی شده

 شناسایی و تشخیص نیازهای نرم افزاری از طریق مطالعه سیستماتیک و مستمر و تهیه و تدوین گزارشهای تحلیلی همراه با ارائه راه حلهای اجرایی

 ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری و رفع اشکال و به روز رسانی برنامه های نرم افزاری در دست اجرا

بررسی نیازهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف و ارائه نظارت مشورتی برای خرید یا سفارش خرید آنها

تهیه و حفظ و نگهداری مستندات نرم افزارهای طراحی یا خریداری شده به منظور مراقبت و پشتیبانی بهتر از سیستمهای در دست اجراء

تهیه تدوین و اجرای برنامه های آموزشی برای مدیران، کارشناسان و عموم کاربران جهت استفاده بهتر و موثرتر از نظام رایانه ای

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

نیازسنجی نرم افزارهای تحت شبکه و اعلام آنها به مدیریت فناوری و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ، آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط مستمر با شرکتهای طرف قرارداد واحد و رفع اشکالات و نیازهای کاربران

ارائه مشاوره برای استفاده بهینه از نرم افزارها

رفع آلودگیهای ویروسی بوجود آمده در کامپیوترهای اداری

ب  شبکه

ارائه راهکار های نوین جهت ارتقاء شبکه

ارائه خدمات پشتیبانی در زمینه نگهداری برنامه های نرم افزاری در دست اجراء

راه اندازی سرور های مور نیاز واحد

پشتیبانی شامل رفع مشکلات احتمالی سرور و تهیه نسخ پشتیبان

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهینه سازی ارائه سرویس به کاربران

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآیندهای موجود.

برطرف نمودن اشکالات کاربران در استفاده از سرویسهای شبکه بیمارستان طبق فرآیندهای موجود

حفظ امنیت فیزیکی محیط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

ج – سخت افزار

بررسی نیازهای سخت افزاری مورد نیاز واحدها و تشخیص و تعیین چگونگی رفع نیازها با استفاده از امکانات موجود و ارائه نظارت کارشناسی برای خرید یا سفارش خرید آنها

نصب و راه اندازی سخت افزار مورد نیاز کاربران و کارشناسان برای استفاده از نرم افزارهای طراحی شده

ارائه خدمات پشتیبانی فنی برای نگهداری و تعمیر تجهیزات و وسایل سخت افزاری به طور مستقیم از خدمات متمرکز و یاخدمات فنی خارج از بیمارستان

تهیه، نصب و پشتیبانی کلیه تجهیزات فعال و غیر فعال

تهیه شناسنامه فنی سخت افزار جهت کلیه سیستم ها و تشکیل پرونده جهت دسترسی سریع

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبی و نصب سیستم عامل و درایوها

 د- وب سایت

طراحی Web Site برای تمام بخشهای با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی ریاست

بروزرسانی صفحات وب سایت

طراحی فرمهای و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website

 ه- آموزش

مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT

شرکت فعال در برنامه های آموزشی

آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

ارائه آموزشهای مورد نیاز کاربران از طریق سرور آفلاین