بخش استرلیزاسیون (CSR)

مسئول بخش: سرکار خانم حسینی -کارشناس پرستاری

 

فعالیتهای این بخش:

 • چک و کنترل دستگاههای اتوکلاو، انکوباتور در ابتداری شیفت کاری
 • تمیز کردن اتوکلاوها در ابتدای شیفت کاری
 • نظافت CSR در ابتدای شیفت کاری و ضد عفونی سطوح پایان شیفت
 • انجام امور محوله طبق برنامه
 • چک و بسته بندی وسایل طبق دستور العمل
 • استفاده از اندیکاتورهای شیمیایی در پک ها طبق دستور العمل به آزمایشگاه جهت تایید و بایگانی در اتاق عمل
 • تحویل وسایل غیر استریل از بخش طبق لیست
 • قرار دادن اندیکاتور های شیمایی و میکروبی طبق فرآیند و ثبت و بایگانی
 • استریلیزاسیون وسایل طبق دستور العمل
 • تحویل وسایل استریل به بخش ها طبق لیست
 • بازخوانی وسایل استریل تاریخ گذشته از بخش ها و استریل مجدد آنها طبق برنامه اعلام شده.

مهمترین فعالیت های این بخش:

 • انجام فرآیند استریلیزاسیون برای کلیه بخش های بیمارستان
 • استریلیزاسیون وسایل جراحی اتاق عمل و ست های سایر بخش ها
 • استریلیزاسیون شان ها، پک زایمان، حوله و …

توضیحاتی در مورد بخش:

CSR از دو قسمت تمیز و استریل تشکیل شده است، دریچه های ورودی و خروجی وسایل از هم جدا بوده، وسایل در قسمت تمیز تحویل گرفته و پک می شود و پس از طی مراحل استریلیزاسیون در ترالی مخصوص قرارداده و از دریچه مخصوص تحویل داده می شود، وسایل در ساعات مقرر تحویل و دریافت می شود.

موقعیت فیزیکی : طبقه دوم بیمارستان, در مجاورت خدمات پرستاری و درمانگاه زایشگاه واقع شده است

پرسنل CSR از ساعت ۷ الی ۱۹ در این بخش حضور دارند

شماره تماس : ۳۳۶۸۲۶۷۲ داخلی ۲۶۸

 

این بخش با ۲ کمک بهیار در شیفت صبح و عصر به سایر بخش ها خدمت ارائه می نماید.