پمفلت فشار خون وابسته به بارداری و پره اکلامپسی

فشار خون وابسته به بارداری و پره اکلامپسی

 

درمان فشار خون وابسته به بارداری و پره اکلامپسی درمان بستگی به سن بارداری دارد. یعنی مدت زمانی که از عمر جنین می گذرد.
– اگر تاریخ زایمان نزدیک است و رشد جنین کافی است. ممکن است پزشک با توجه به شرایط مادر و جنین تصمیم به انجام زایمان بگیرد.

– اگر مادر پره اکلامپسی خفیف داشته و جنین رشد کافی نداشته باشد، موارد زیر به مادران توصیه می شود:

-استراحت بر پهلوی چپ برای افزایش خونرسانی به جنین

– افزایش تعداد ویزیتها توسط پزشک یا ماما
– محدود نمودن مصرف نمک

-مصرف مایعات کافی در طول روز
– مصرف داروی پایین آورنده فشار خون به دستور پزشک

– بستری شدن در بیمارستان برای کنترل فشار خون و کارکرد کلیه

توضیحات بیشتر در پمفلت :