پمفلت اصول برقراری ارتباط موثر ورعایت حقوق گیرنده خدمت

پمفلت اصول برقراری ارتباط موثر ورعایت حقوق گیرنده خدمت منشور حقوق بیمار منشور حقوق کارکنان اصول عمومی برقراری ارتباط موثر: رسالت و چشم انداز و ارزش های بیمارستان: اصول عمومی برقراری ارتباط موثر: ۱۰ اصل برقراری ارتباط موثر با بیمار توضیحات بیشتر در تصاویر ذیل:

پمفلت فشار خون

توصیه هایی جهت پیشگیری و کنترل فشار خون بالا وزن خود را در حد طبیعی حفظ کنیدو در صورت اضافه وزن نسبت به از دست دادن وزن اضافی تان اقدام کنید.هر چه کاهش وزن بیشتر به همان اندازه فشار خون بیشتر پایین می آید.فایده دیگر کاهش وزن این است ا ثر دارو درمانی را در […]

قراردادهای کلاس های ورزشی برای کارکنان

قراردادهای لازم جهت برگزاری کلاس های ورزشی برای کارکنان و خانوادهای محترم ایشان ۱)قرارداد پارک ساحلی آفتاب که تا تاریخ ۱۱/۱۱/۹۵ثبت نام می گردد ۲)قرارداد سالن ورزشی سر پوشیده (در دست اقدام)

فعالیت ها در زمینه ارتقای سلامت کارکنان

فعالیت ها در زمینه ارتقای سلامت کارکنان ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻋﻘﺪ ﻗﺮار داد ﺑﺎ اداره ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺑﺪﻧﯽ واﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ از اﺳﺘﺨﺮ ﺷﻨﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ از ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و اﻧﺠﺎم ﮐﻮﻫﻨﻮردی ﻫﻤﮑﺎران ﺧﺎﻧﻢ و آﻗﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ورزش ﺻﺒﺤﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﯾﮏ رﺑﻊ ﺑﺮﮔﺰاری اردوﻫﺎی […]

کلاس: تغذیه در ماه رمضان (طب سنتی)

مدرس: سرکار خانم فرهادی گروه هدف پرسنل (اداری – بالینی) تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۵    ساعت ۹ الی ۱۱ مکان: سالن کنفرانس بیمارستان   با توجه به اینکه بدن افراد از ۴ خلط: سودا، بلغم، صفرا و دم تشکیل شده خوب است بدانید ایام روزه داری باعث شده این اخلاط به تعادل برسد. پس روزه درمان بسیاری […]

اهمیت در حفظ امنیت نام کاربری و رمز عبور

اهمیت در حفظ امنیت نام کاربری و رمز عبور در برنامه HIS  نام کاربری و رمزعبور شما به منزله امضاء شماست و هرگونه خطا در ثبت اطلاعات, حادثه و یا اشتباه در صورت دادن پسورد خود به دیگران متوجه شما خواهد بود. از دادن رمز عبور خود به سایر افراد (همکاران) جداً اجتناب گردد . […]